Regels S57

Belangrijke bepalingen:

1.Het is verboden in genoemd water vóór, tijdens of na het vissen te voeren.
2.Het is verboden vis in uw bezit te hebben. Alle gevangen vis moet terstond
worden teruggezet.
3.Het viswater is te betreden via het speciaal toegangshek of via het bruggetje
eveneens aan de Oude Holterweg.
4.Nachtvissen, barbecueën en open vuur is verboden.
5.Bij vertrek van de visstek dient alles opgeruimd en schoon te zijn.
6.Parkeren uitsluitend aan de Oude Holterweg.
7.Vissen in de S57 geschied op eigen risico de vereniging HSV Laren - Lochem is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of materiaal welke zijn ontstaan voor tijdens, na afloop of in verband met het vissen in de S57.