Beleid aangepast sporten

Beleid aangepast sporten
In 2020 is er naast het bestaande algemene aanbood ook een start gemaakt voor aangepast vissen (vijver de Zwiep). Wij noemen dit aanbod binnen de vereniging ´samen-vissen´. Sinds 2022 is vijver de Zwiep volledig verbouwd naar een rolstoel toegankelijke locatie. Het pad naar de vijver toe en rondom de vijver is rolstoelvriendelijk gemaakt. Ook organiseren wij op aanvraag en vanuit ons bestaande aanbod (10 dagdelen in het jaar) samen-vissen momenten, geheel gratis. De visvereniging vindt het belangrijk om toegankelijk te zijn voor iedereen uit de gemeente. Ook voor mensen met een beperking. Samen met hem/haar kijken wij graag naar wat de mogelijkheden zijn! Hiervoor kunt u contact opnemen met Rob Driessen (zie contactgegevens bij aangepast sporten). Voor meer informatie over het samen-vissen verwijzen wij u naar het kopje ‘aangepast sporten’